Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Arkova 7, 
5280 Idrija, 
Slovenija

Tel.: 05 374 33 10 - FAX: 05 374 33 18

El.naslov: vrtec.idrija@guest.arnes.si

URADNE URE; uprava 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 14.00

Naši projekti 

 


Vrtec Idrija » PROJEKTI » Zdravje v vrtcu

Zdravje v vrtcu

ZDRAVJE V VRTCU

Predšolska doba je pomembno obdobje za otroka. V tem obdobju pridobijo otroci prve izkušnje, stališča, vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. To velja tudi na področju zdravja. Zato smo v vrtcu Idrija letos že deseto leto  aktivno vključeni v izvajanje programa Zdravje v vrtcu, ki ga od leta 2009 razpisuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt traja skozi celo šolsko leto. Pri projektu sodelujejo otroci vseh skupin v vrtcu, strokovni delavci, zobna asistentka in organizatorka ZHR.

Z vključitvijo v program smo se v vrtcu  Idrija zavezali:

- h krepitvi in ohranjanju zdravja,

-  k vzgajanju otrok za zdrav in varen način življenja.

 

Pri tem sledimo tudi ciljem:

-  Otrok pridobiva navade nege telesa.

-  Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.

-  Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.

- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

 

Vsako leto pa je iz strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje predlagana tudi prioritetna tema, kateri v vrtcu sledimo ter izvajamo dejavnosti na to. Letošnje šolsko leto je prioritetna tema: Medgeneracijsko sodelovanje (http://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-rdeca-nit). Zavedamo se, da je tudi sodelovanje s starejšimi še kako pomembno, saj pozitivno vpliva na vse udeležence. Otrok bo ob takih priložnostih imel možnost druženja ter pridobivanja izkušenj s starejšimi v sorodstvu in družbi. Pridobival bo moralne vzorce vedenja do njih, starejši pa se bo ob najmlajših počutil pomembnega, hkrati pa bo lahko prenašal svoje znanje, veščine, modrosti na  njih.

 

Dejavnosti projekta Zdravje v vrtcu, se poleg prioritetne teme prepletajo  tudi z dejavnostmi, s katerimi sledimo prioritetnemu cilju našega vrtca: KOTIČKI V NARAVI (NARAVA KOT GIBALNI IN UČNI PROSTOR).
Kot vrtec aktivno sodelujemo tudi v drugih projektih, s katerimi skrbimo in krepimo zdravje otrok, staršev in zaposlenih: Ciciban planinec, Mali sonček, Simbioza giba, Pomahajmo v svet ter z zobno asistentko, ki enkrat mesečno obiskuje otroke v starejših skupinah. Vsako leto obeležimo tudi svetovni dan zdravja in svetovni dan gibanja.


Prizadevamo si tudi, da se zaposleni stalno izpopolnjujejo in izobražujejo na področju zdravja, ter tako veščine predajo otrokom, otroci pa doma navdušijo starše, stare starše. 

Vsaka enota vrtca ima  tudi oglasno desko, namenjeno projektu Zdravje v vrtcu, kjer se tekom šolskega leta s svojimi dejavnostmi predstavijo oddelki v enoti.

Ekipa, ki v Vrtcu Idrija poskrbi, da se izvedejo dejavnosti na področju zdravja v posamezni enoti in da se informacije o projektu razširijo in dosežejo večina sodelavcev pa so:

hiška11 hiška41hiška21 hiška31hiška51

 

Koordinator projekta: Alenka Tratnik 

 

Fotografije dejavnosti po enotah:

- Prelovčeva

- Arkova

- Godovič

- Črni Vrh

- Spodnja Idrija

 

 Viri:

- Kurikulum za vrtce. 2010. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za šolstvo.-2.izd. 6.natis. 
– Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
- Nacionalni institut za javno zdravje ( http://www.nijz.si/ ) 

Spletno stran poganja Moja Košarica