You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND lang='si' AND visible='1' ORDER BY FIELD(id,)' at line 1
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/mojakosa/domains/moja-kosarica.si/public_html/kategorija.php on line 222
Kotički v naravi - prioritetna tema 2018/19 - Vrtec Idrija

Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Arkova 7, 
5280 Idrija, 
Slovenija

Tel.: 05 374 33 10 - FAX: 05 374 33 18

El.naslov: vrtec.idrija@guest.arnes.si

URADNE URE; uprava 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 14.00

Naši projekti 

 

Kotički v naravi - prioritetna tema 2018/19

Kotički v naravi - prioritetna tema 2018/19

 

Zaradi neizmernih možnosti nadgradnje prioritetne teme smo se odločili, da le to ohranimo in na določenih področjih še izboljšamo v prihodnjem šolskem letu. Strokovni delavci so v samoevalvacijskem poročilu navajali, da je tema otrokom blizu in da bi začeto radi nadaljevali, saj so ob opazovanju ugotovili, da so otroci najprej potrebovali vodenje ob koncu šolskega leta so se bolj spontano in sproščeno igrali v različnih kotičkih v naravi. Vsekakor bi bilo smiselno graditi na teh spoznanjih.  Če je bilo letos večina izbranih dejavnosti s področja naravoslovja in gibanja, si želimo, da bi se v naslednjem šolskem letu čim več dejavnosti iz vseh kurikularnih področij izvajalo na prostem in bi bila izbrana kot predmet izboljšave.

Kotički v naravi 1  2  Kotiček v naravi 3

 

Slike 1-3: Izvedba dejavnosti v kotičkih v naravi v preteklem šol. l.

 

PRIORITETNI CILJI:  

-        Razvijanje proste igre v naravnem okolju, v zaporednih obiskih istega kotička gozda,

-        ugotoviti ali obstaja razlika v oblikah proste igre med spoloma,

-        vzpostaviti interakcijo med vzgojiteljem in otroki ob prosti igri v naravnem okolju,

-        doživljanje veselja in zadovoljstva ob sodelovanju s prijatelji,

-        navajanje otrok na miselno delo, reševanje logičnih in zanimivih izzivov različnih težavnostnih stopenj.

-        uporaba motivatorjev, ki so v tem primeru naravni materiali,

-        iskanje načinov spodbujanja verbalnega izražanja glede na razvojno stopnjo otrok.

 

STRATEGIJA:

Nuditi možnost za celostni razvoj predšolskega otroka in sicer kognitivnih, motoričnih, socialnih, umetniških, jezikovnih sposobnostih v naravnem okolju.

Omogočiti otrokom kontinuirano igro v istem kotičku gozda, nuditi možnost razvijanja učinkovite interakcije med otroki in vzgojiteljem, ki se bo tako na nevsiljiv način vključil v igro ter vplival na njen razvoj v položajih, ko jo lahko dvigne na viško raven.  Ob enem bomo s tem dosegli občutek varnosti pri otrocih in jim omogočili veliko ustvarjalnosti in občutka svobode.  

Dejavnosti bomo na prosto prenesli vsak dan ne glede na vreme, saj ravno to otroku omogoča razvoj ustvarjalnosti, predvsem pa veliko gibanja (možnosti za tek, skakanje, plezanje, drsanje, sankanje, čofotanje, igro s peskom, odkrivanje narave …)

 

Bivanje na prostem je v našem vrtcu nekaj vsakdanjega. A vseeno se zavedamo, da je dejavnosti na prostem še premalo. Poleg tega, da bodo imeli otroci možnost v vseh letnih časih bivati v kotičkih v naravi, kjer bodo svet okoli sebe zaznavali in spoznavali z uporabo vseh čutil bomo na prosto prenesli dejavnosti vseh kurikularnih področij. Želimo si, da presežemo dojemanje gozda kot ekosistema in preko pojma gozdna pedagogika najmlajšim privzgojimo vrednote kot so odgovornost, obzirnost do življenja, toleranca, solidarnost med generacijami … (Baschny, 2009)

 

Kotiček v naravi 4

Slika 4: Obisk kotička v gozdu v preteklem šolskem letu.

 

Tako bomo pozitivno vplivali na mišljenje, dejanje ter ne nazadnje življenje otrok in upamo, da bodo otroci vsaj del pridobljenih vrednot prenesli na svoje družine. (Györek, 2013) Zavedamo se, da naravno okolje otroke notranje umiri, med njimi prihaja do manj konfliktov in so posledično manj agresivni. Z bivanjem v naravnem okolju bomo spodbujali medsebojno interakcijo in sodelovanje ter kreativno in ustvarjalno igro brez industrijsko izdelanih igrač. Želimo, da otroci skozi igro ugotovijo, da jim naravno okolje nudi veliko naravnega materiala za igro in se s tem zoperstavili potrošniško naravnani sodobni družbi. (Györek, 2013). 

 

Kotiček v naravi 5   Kotiček v naravi 6

 

Slika 5 in 6: Čutno doživljanje narave, dejavnosti so bile izvedene v lanskem šol. l.

 

Vloga strokovnih delavcev pri tem bo, da zaznajo otrokove potrebe, negujejo njihovo radovednost in zanimanje, jih spodbujajo pri lastnem iskanju odgovorov na določena vprašanja, predvsem pa, da jim nudijo dovolj časa za bivanje v kotičkih v naravi.

 

 

 

 

 

PRIORITETNO PEDAGOŠKO PODROČJE KAKOVOSTI: PROFESIONALNI RAZVOJ

 

kzk4

 

Odločili smo se, da ohranimo kot prioritetno pedagoško področje kakovosti Profesionalni razvoj in s tem omogočimo strokovnim delavcem, da nadaljujejo kontinuirano in poglobljeno pridobivanje kompetenc, da bi dosegli in ohranjali visoko raven kakovosti v svojem poklicu.

Svoje delo bodo s kvalitetno pedagoško prakso nadgradili do te mere, da bo temeljilo na prepričanju, da ima vsak otrok možnost, da je uspešen. Pri tem bodo s svojim znanjem in izobraževanjem na tem področju kar najboljša podpora pri učenju in razvoju vsakemu otroku. Z opazovanjem in kritično refleksijo bodo otroke spremljali in jim pripravili dejavnosti v katerih se bo vsak otrok optimalno razvijal.

 

Strokovna ekskurzija 1   Strok izk 2

Sliki 7. in 8.: Strokovna ekskurzija - obisk gozdnega vrtca na avstrijskem koroškem

 

 

Profesionalni razvoj vzgojiteljev lahko definiramo kot kontinuirano strokovno izobraževanje preko celega delovnega obdobja posameznega strokovnega delavca, lahko govorimo o življenjskem procesu. Osnovni namen profesionalnega razvoja je z dopolnjevanjem znanja in krepitvijo strokovnih kompetenc izboljšati oz. uvesti novosti pri svojem delu. V kolikšni meri to posamezni strokovni delavec udejanji pa je odvisno od vsakega posameznika in kvalitete njegovega dela. Profesionalni razvoj posameznika vpliva na zadovoljstvo in pozitivno samopodobo posameznika v poklicu in obratno. Družba v kateri živimo vseskozi zahteva prilagajanje in nenehne spremembe. Uspešnost posameznika in ne nazadnje organizacije je odvisna od tega kako hitro lahko spremembam sledimo in se jim prilagajamo. Pri tem ima velik pomen učeča se organizacija, katere temelj je sodelovalna klima in občutek pripadnosti vrtcu. S stalnim profesionalnim razvojem vsak posameznik vpliva tudi na ugled našega poklica.

 

 

 

 

 

 

Literatura:

-        Baschny, T. 2009. Working document of a common Evropean framework on Forest pedagogic and the next steps for developing in further. UN-ECE/FAO. Forest Communicators Network Sub Group Forest Pedagogics.

-        Györek, N. 2013. Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja in nova znanja. Gozdarski vestnik, 71 (4).

-        dr. Tankersley, D., Brajković, S., Handžar, S., Rimkiene R. , Sabaliauskiene R., Trikić  Z. in dr. Vonta T. (2013). Od teorije k praksi. Vodnik po pedagoških področjih kakovosti ISSA, Ljubljana, oktober 2013. Pedagoški inštitut.

 

 

 

Spletno stran poganja Moja Košarica