Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Arkova 7, 
5280 Idrija, 
Slovenija

Tel.: 05 374 33 10 - FAX: 05 374 33 18

El.naslov: vrtec.idrija@guest.arnes.si

URADNE URE; uprava 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 14.00

Naši projekti 

 

Vrtec Idrija » PROJEKTI » Prioritetna tema - igre v pozabi

Prioritetna tema - igre v pozabi

Igre v pozabi – prioritetna tema 2019/20

Igra je najbolj naravna, spontana dejavnost preko katere otroci uresničujejo svoje ideje, se bolj osmišljeno učijo, osvajajo določena pravila, se naučijo prilagajati ter komunicirati s soigralci … Z dejavnostmi želimo obuditi igre, ki so se jih igrali naši predniki. Kulturna dediščina, ki jo bomo s tem obudili in ohranjali je del nesnovne dediščine lahko rečemo tudi žive dediščine. V večji meri bo šlo za igre, ki se jih izvaja v skupini in so za otroke bolj zabavne in spodbudne napram individualnim igram. Pri igrah se bodo otroci naučili sodelovanja, ob posnemanju drug drugega bodo sebe in prijatelje dojemali na nov, drugačen način, s tem bodo ustvarjali čustven odnos do skupine in svojih dejanj. Tako bomo poskrbeli, da bodo otroci med seboj razvili čut za medsebojno pomoč, solidarnost ter spoštovali različnost.

foto

Slika 1: Igra otrok, oddelka v Ledinah

 

PRIORITETNI GLOBALNI CILJI:

  • Spoznavanje da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno,
  • primerjajo takratno življenje z današnjim,
  • iščejo podatke o igračah iz preteklosti ter se igrajo igre dedkov in babic,
  • obujanje starih običajev,
  • otrok se seznanja z igrami, ki so se jih nekoč igrali njegovi predniki in razvija pozitiven odnos do ohranjanja kulturne dediščine in tradicije.

 

 

PRIORITETNI OPERATIVNI CILJI:

-        Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,

-        otrok prepoznava, uživa, se zabava ob rimah različnih glasovnih in besednih igrah ter doživlja zvočnost in ritem,

-        uporaba in razvijanje spretnosti: spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi,

-        možnost seznanjanja z različnimi kulturami in tradicijami,

-        otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij,

-        otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.

 

AKCIJSKO VPRAŠANJE: Ugotoviti kako dobro poznajo otroci igre svojih staršev in starih staršev ali poznajo enake igre, so se igre v tem času kaj spremenile in kako te igre potekajo. Kako spodbuditi otroke, da z lastno aktivnostjo prihajajo do novih informacij in s tem krepijo samozavest, sodelovanje in zavedanje da pripadajo družbi in so za družbo pomembni?

 

STRATEGIJE:

V otrocih spodbuditi radovednost in spoštovanje do zanimanja in ohranjanja nesnovne kulturne dediščine. K sodelovanju povabiti različne deležnike, ki poznajo različne igre v pozabi. Spoznati različne načine in različna okolja, kjer se lahko igramo igre v pozabi.

 

 

Igra je dejavnost, ki jo že od nekdaj poznajo vse kulture sveta. V različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih so igre in igrače, ki jih pri igri uporabljajo otroci različne, vsem pa je skupna lastnost, ki omogoča otrokom sproščeno odkrivanje in spoznavanje sebe ter sveta. Igre so po večini preostanek religioznih obredov, ki segajo daleč v preteklost. Tako lahko v igri vlečenje vrvi prepoznamo dramatiziranje boja med silami narave. Nekatere igre lahko razumemo tudi kot urjenje, kajti nastale so, da bi posamezniki razvijali svoje sposobnosti. Npr. igra šah je bila posnetek bojnega polja; igralec ob tej igri uri svoje strateško znanje in tudi danes velja za odlično šolo razuma …

Pomen igre otrok se je skozi zgodovino spreminjal, od tega da je v preteklosti veljalo, da je igra izguba časa do tega, da v sedanjosti vemo, da je igra najvišja stopnja otrokovega razvoja.

 

IMG_7095

Slika 2: Strokovna ekskurzija, igra pastirskih iger

 

PRIORITETNO PEDAGOŠKO PODROČJE KAKOVOSTI: DRUŽINA IN SKUPNOST

 

 

Bistvenega pomena za otrokovo učenje in razvoj je sodelovanje in vzpostavljanje močnega partnerstva med pedagogom, ki ga zgradimo na podlagi zaupanja, spoštovanja in upoštevanja različnih tipov družin, poznavanjem družinskega ozadja, življenjskega sloga in drugih značilnosti družin.

 

Učinkovito interakcijo dosežemo z upoštevanjem in cenjenjem različnih možnosti in oblik sodelovanja, kjer družine prispevajo tako k učenju svojih otrok kot učenje skupnosti vrtca. Ob enem pa s tem dosežemo sodelovanje, naklonjenost, podporo in delitev odgovornosti in skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok.

 

Vključenost družin v sam proces povečuje naklonjenost in pripadnost vzgojno izobraževalnem zavodu, njihovi odzivi so večinoma pozitivni, kar vpliva na uspeh otrok. Otroci se na podlagi vzajemnosti, usklajenosti in sodelovanja počutijo bolj varno, so bolj predani učenju, napredujejo v kognitivnem razvoju, so uspešni pri premagovanju izzivov, uživajo v sodelovanju družinskih članov v vrtcu.

 

Za dobro otrok, njihov napredek in razvoj je potrebno prestopiti ovire z iskanjem alternativnih rešitev, gradnji na pozitivnih izkušnjah, varnosti in s tem vzpostavljati partnerstva med družinami in strokovnimi delavci.

 

CILJI:

-        Z druženjem staršev, otrok in pedagoških delavcev oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok,

-        s skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnosov, ki zbližuje dom in vrtec,

-        prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Spletno stran poganja Moja Košarica